WYSZUKIWANIE

_________________
WAGI WARSZAWA 
Biuro handlowe

KONTAKT
Wagi.Warszawa.pl
ul. Płońska 36A
03-683 Warszawa
biuro czynne pn.-pt. 9:00-17:00
22-2166177
791987266

Wagi Medyczne SECA

Tanie Sklepy Internetowe - gotowe sklepy internetowe i na abonament

Budowlany Sklep . Warszawa . pl
Materiały budowlane sklep internetowy

 


 

Wagi elektroniczne dozujące

Waga elektroniczna dozująca Radwag WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm:

udźwig: 30.000 kg działka: 10g legalizacja: tak
WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm
WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm Radwag

Waga wielofunkcyjna WPW jest produkowana w wersji standardowej ogólnego przeznaczenia oraz wersjach rozszerzonych jako:

 • Waga licząca oznaczona WPW/L
 • Waga etykietująca oznaczona WPW/E
 • Waga dozująca oznaczona WPW/D
 • Waga recepturująca oznaczona WPW/R
Wszystkie wagi występują w tych samych typoszeregach, natomiast różnice występują w zakresie realizowanej funkcjonalności, przy czym wersje rozszerzone zawierają w sobie funkcjonalność wersji standardowej.

Opisy funkcjonalności dla poszczególnych wersji wagi:
 
Wersja standardowa WPW:
 
Waga wielofunkcyjna WPW składa się z miernika PUE C41H z podświetlanym wyświetlaczem LCD i jednoczujnikowej stalowej platformy wagowej. Waga wielofunkcyjna WPW występuje w zakresie obciążeń maksymalnych od 6 kg do 300 kg przy dokładności odczytu od 2g do 100g z zastosowaniem platform od F1 (300×300mm) do C3 (500×700mm). 

Waga wielofunkcyjna WPW jest wykonywana w dwóch wariantach:
 • waga wielofunkcyjna jednozakresowa (np: WPW 6 F1/K),
 • waga wielofunkcyjna dwuzakresowa (np: WPW 3/6 F1/K).
Długość przewodu pomiędzy platformą a miernikiem w wykonaniu K (na kablu) wynosi:
- dla platform F1 długość kabla 1m,
- dla platform C2 i C3 długość kabla 2,5 m.
 
Waga dwuzakresowa może być wykonana za dodatkową opłatą.
 
Zastosowany miernik wagowy może współpracować z programem komputerowym EDYTOR WPW" oraz "EDYTOR ETYKIET". Komunikacja programu komputerowego z miernikiem PUE C41H może odbywać się poprzez interfejsy: RS 232, RS 485 (z prędkością od 2400 do 115200 bit/s) lub ETHERNET.

Funkcje wagi:
 • współpraca z jedną platformą wagową
 • inne jednostki ważenia [kg, lb, oz, ct, N, g]
 • definiowalne poziomy dostępu
 • bieżąca aktualizacja danych statystycznych
 • możliwość zapisu 60 000 rekordów z ważeń
 • możliwość filtrowania wyników ważeń oraz raportów z ważeń
 • dowolna konfiguracja trybów działania diod
 • możliwość tworzenia dowolnego tekstu dla potrzeb wydruku
 • zaimplementowane wzory wydruków z ważeń oraz raportów
 • baza tar
 • tara ręczna lub automatyczna
 • automatyczne wyłączanie wagi
Waga może współpracować z:
 • programem EDYTOR WPW;
 • drukarkami paragonów i etykiet;
 • programem EDYTOR ETYKIET;
 • zewnętrznymi przyciskami PRINT-TARA-ZERO;
 • pulpitem sterowniczym: 3wejścia/ 3wyjścia;
 • skanerem kodów kreskowych;
 • czytnikiem kart transponderowych;
 • dodatkowymi modułami (jako wyposażeniem opcjonalnym) PUE C41H:
               - modułami analogowymi serii AN,
               - modułem dodatkowych przekaźników,
               - modułem dodatkowych WE/WY,
               - modułem RS485,
               - modułem ETHERNET.
Wersja licząca WPW/L:
 
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system liczący przeznaczony do liczenia detali o jednakowych masach, który w połączeniu z drukarkami etykiet umożliwia wydruk etykiet w celu oznaczania towarów ważonych. Dzięki rozszerzeniu urządzenia o dodatkowy moduł wagowy (opcja) istnieje możliwość współpracy wagi z dodatkową platformą wagową. Pozwala to na wyznaczanie masy pojedynczego detalu na wadze głównej o największej dokładności ważenia.
 
Wersja etykietująca WPW/E:
 
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system etykietujący służący do drukowania etykiet w celu oznaczania towarów ważonych np. w procesie pakowania. 
Program wagowy zaimplementowany w mierniku pozwala na generowanie:
- etykiet standardowych do oklejania pojedynczych towarów,
- etykiet zbiorczych do oklejania pojemników zbiorczych
- etykiet zbiorczych ze zbiorczych na kontenery zawierające pojemniki zbiorcze.
Dedykowane drukarki etykiet Citizen zwiększają funkcjonalność wagi i stanowią wyposażenie dodatkowe.

Funkcjonalność oprogramowania w wadze etykietującej:
 • wyzwalanie druku etykiety zbiorczej (oraz zbiorczej ze zbiorczych) na trzy sposoby: ręcznie, stanem liczników etykiet, zadaną wartością masy asortymentu;
 • funkcja wagi kontrolnej (kontrola wyniku ważenia +/-);
 • identyfikacja towarów przy wykorzystaniu kodu EAN-13 oraz EAN-128;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, surowców, kontrahentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja dozująca WPW/D:
 
Waga dozująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK:
 • korzystanie z jednego z trzech trybów dozowania: pracy ręcznej, automatycznej lub dozowania na "-",
 • możliwość ustawienia zwłoki czasowej pomiędzy przełączaniem progów doważania,
 • deklaracja zwłoki czasowej zakończenia procesu
 • możliwość dostosowania działania WYJŚĆ (ustawienie jednego z trzech trybów działania) do działania urządzeń dozujących posiadanych przez użytkownika,
 • możliwość wstrzymania i / lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania,
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU, ZEZWOLENIE STARTU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku,
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK, MAX, STABILNY, PRÓG 1, PRÓG 2, ZSYP,
 • możliwość wydruku raportu z ważeń- raport może być filtrowany wg.: daty początkowej, daty końcowej, kodu operatora, kodu asortymentu, typu ważenia, numeru platformy wagowej, numeru serii,
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja recepturująca WPW/R:
 
Waga recepturująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK/ RECEPTURY:
 • możliwość przeskalowania mas wchodzących w skład receptury (mnożnik masy receptury);
 • możliwość ustawienia trybu tarowania mas poszczególnych składników podczas procesu dozowania / recepturowania;
 • możliwość ustawienia sposobu zatwierdzenia masy składnika po naważeniu (ręczne lub automatyczne);
 • możliwość deklaracji liczby cykli procesu dla danej receptury;
 • możliwość wstrzymania i/lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania/recepturowania;
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku;
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK., MAX, STABILNY, ZSYP P1, ZSYP P2, PRACA;
 • możliwość wydruku raportów z procesu dozowania / recepturowania;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.
Program wagowy posiada standardowy wzór wydruku raportu z receptur, w którego skład wchodzą następujące dane:  data i czas raportu, nazwa operatora, nazwa receptury, kod receptury, masa receptury, status receptury, nazwa asortymentu, kod asortymentu, masa asortymentu, nastawa asortymentu, odchyłka asortymentu.

Funkcje wagi:

 • DOZOWANIE - Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem. W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
 • ETYKIETOWANIE - Oznaczanie wyrobów poprzez odpowiednie znaki lub symbole umożliwia ich szybką i pewną identyfikację. Waga zazwyczaj przekazuje do drukarki etykiet (urządzenie zewnętrzne) informacje o masie produktu lub jego ilości. Ta wartość jest następnie drukowana wraz z innymi informacjami takimi jak kody kreskowe, grafika, skład, dane adresowe itp. W skali laboratoryjnej etykietowanie odbywa się w trybie półautomatycznym, w skali przemysłowej odbywa się to w cyklu automatycznym (tzw. wagi dynamiczne).
 • KONTROLA PLUS/MINUS - Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnego <LO> oraz górnego <HI>. Przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia w postaci tzw. bargrafu.
 • ODCHYŁKI PROCENTOWE - Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
 • SUMOWANIE WAŻEŃ - Funkcja realizuje proces dodawania kolejnych mas do wcześniej już zważonych. Poprzez to można określić skład masowy mieszaniny, która może się składać z dowolnej ilości składników o różnych konsystencjach. Ograniczeniem dla takiego procesu jest wartość obciążenia maksymalnego wagi.
 • LICZENIE SZTUK - Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
  W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
  Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
 • WEWNĘTRZNY AKUMULATOR
 • ZATRZASK MAKSYMALNEGO WSKAZANIA - Funkcja rejestrująca największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia. W skali makro jest stosowana np. w wagach medycznych do ,,zamrożenia” wyniku ważenia pacjenta. W skali mikro może być stosowana w różnych procesach i aplikacjach.
 • RECEPTURY - Funkcja wspomagająca proces sporządzania mieszanin w skład których wchodzą różne składniki. Zazwyczaj wykorzystuje bazę składników jaką posiada waga. Ideą tej funkcji jest kontrolowane naważenie każdego składnika z określona tolerancją. Funkcja posiada szereg własnych wewnętrznych ustawień. W zaawansowanych technologicznie wagach jest wspierana poprzez wskaźniki i barografy.
 • POMIAR W NEWTONACH - Funkcja przedstawia pomiar masy jako wartość wyrażoną niutonach, może to mieć zastosowanie dla procesów w których określa się siłę zgniatającą próbkę lub powodująca jej zerwanie.
 • STATYSTYKI - Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
 • DOWAŻANIE - Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne). W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
 • WAŻENIE ZWIERZĄT - Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.

DANE TECHNICZNE:

Obciążenie maksymalne [Max] 30 kg
Dokładność odczytu [d] 10 g
Zakres tary - 30 kg
Wymiar szalki 300×300 mm
Adiustacja zewnętrzna 
Temperatura pracy -10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji 
Stopień ochrony IP 65 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik 
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator 
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 9 godzin (zasilanie buforowe) 
Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) 
Interfejs RS 232, RS 485 
Masa netto/brutto 8 / 9,5 kg
Wymiary opakowania 570×390×170 mm
Klasa dokładności OIML III 

Dokumentacja techniczna:


Produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, objęte gwarancją producenta

Czas realizacji: -7 dni
Cena netto: 1898.47 zł
Cena brutto:
 2335.00 zł

Zamawiam :
szt.

zamówienie z obowiązkiem zapłaty
Waga: 99 kg


Zamów: Radwag WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm
Więcej produktów w tej kategorii : Wagi elektroniczne dozujące

Produkty pokrewne

KOSZYK

Ilość towarów: 0
Na kwotę: 0 zł

Waga sklepowa kontrolna UWE AXM30K (30kg/10g) szalka 245x210mm, waga elektroniczna sklepowa z akumulatorem

udźwig: 30.000 kg
działka: 10g
legalizacja: tak
Cena: 989.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Elektroniczna waga z platformą 30x40cm SATIS TS60 60kg/20g platforma 300x400mm, wyświetlacz LED, RS232

udźwig: 60.000 kg
działka: 20g
legalizacja: tak
Cena: 1189.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa Najwyższej Jakości OHAUS AVIATOR7000 A71P30N (szalka 240x337mm) najwyższa szwajcarska technologia - najniższa cena - waga do handlu

udźwig: 30.000 kg
działka: 10g
legalizacja: tak
Cena: 1251.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga sklepowa do 15kg z legalizacją DIGI DS-782BR RS (6/15kg, działka: 2/5g) waga elektroniczna z 14 klawiszami szybkiego dostępu i 99 PLU

udźwig: 15.000 kg
działka: 2/5g
legalizacja: tak
Cena: 879.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna SATIS LS-A 30kg/5g platforma 26x32cm, wyjście RS232

udźwig: 30.000 kg
działka: 5g
legalizacja: nie
Cena: 559.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna ACSA 15 LED 15kg/5g szalka 23x34cm, zasilanie sieciowo - akumulatorowe, wyświetlacz LED z podświetlaniem, sumowanie ważeń, waga elektroniczna kalkulacyjna, 16 klawiszy

udźwig: 15.000 kg
działka: 5g
legalizacja: nie
Cena: 349.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Elektroniczna Kompaktowa OHAUS R71MD60EU (udźwig 60kg, działka 1g, szalka 377x311mm) Ohaus Ranger 7000 - precyzyjna waga elektroniczna OHAUS

udźwig: 60.000 kg
działka: 1g
legalizacja: nie
Cena: 4603.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Techniczna z metalową obudową OHAUS V31XW3 udźwig 3kg, dokładność 0,5g (OHAUS Valor3000) tania waga kontrolna nierdzewna

udźwig: 3.000 kg
działka: 0,5g
legalizacja: nie
Cena: 1264.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Techniczna z bezdotykowym czujnikiem OHAUS Valor 4000 V41XWE15T, waga cała ze stali nierdzewnej - 15kg/2g, IP68, wyświetlacze, bezdotykowe czujniki

udźwig: 15.000 kg
działka: 2g
legalizacja: nie
Cena: 1681.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna SATIS MyWeigh M3001P-czarna 3kg/1g, precyzyjna waga z szalką 150x138mm

udźwig: 3.000 kg
działka: 1g
legalizacja: nie
Cena: 269.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Platformowa z wyświetlaczem na słupku OHAUS D24PE30FR 30kg/5g Defender2000 platforma 300/500mm - solidna waga platformowa amerykańskiego producenta OHAUS

udźwig: 30.000 kg
działka: 5g
legalizacja: nie
Cena: 1416.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Magazynowa SATIS E-STS1515 1500kg/500g, platforma 150x150cm

udźwig: 1500.000 kg
działka: 500g
legalizacja: tak
Cena: 3299.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna SATIS ULTRA SHIP Ultra-55 (srebrna) Elektroniczna Waga Magazynowa z szalką 160x203mm

udźwig: 25.000 kg
działka: 2/5g
legalizacja: nie
Cena: 269.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna do odmierzania prochów LYMAN LYMAN GEN6 ™ Compact Touch Screen Powder System - Elektroniczna waga z dozownikiem - dostępność na zapytanie

udźwig: 0.097 kg
działka: 0,1grain
legalizacja: nie
Cena: 1339.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Elektroniczna Kompaktowa OHAUS RANGER 3000 COUNT RC31P3 (zakres 3kg, odczyt 0,1g, szalka 225x300mm)

udźwig: 3.000 kg
działka: 0,1g
legalizacja: nie
Cena: 1605.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Odważnik kalibracyjny OIML M1 KERN OIML M1, 1000kg Tol±g 50 (wymiary: 750x500x500mm) - Pojedynczy nierdzewny odważnik w plastikowym opakowaniu

udźwig: 1000.000 kg
działka: 1000kg
legalizacja: nie
Cena: 17440.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Polska Waga Medyczna Mensor MENSOR WE150P3 M(X2) - waga kolumnowa 150kg, wzrostomierz mechaniczny, obliczanie BMI, pomost 29x32cm (legalizacja dodatkowo płatna)

udźwig: 150.000 kg
działka: 10g/50g
legalizacja: nie
Cena: 1239.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Elektroniczna Platformowa 1200x1200mm SATIS YS1500 (1500kg/500g) platforma z blachy ryflowanej 1200x1200mm, zasilanie sieciowo-akumulatorowe

udźwig: 1500.000 kg
działka: 500g
legalizacja: nie
Cena: 1749.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna K-PZ WAAGEN KPZ 2-04E-7 (15kg/5g) szalka ze stali szlachetnej 285x215mm, waga elektroniczna precyzyjna licząca sztuki, Funkcja sumowania, akumulator

udźwig: 15.000 kg
działka: 5g
legalizacja: tak
Cena: 988.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Elektroniczna Wodoodporna i Pyłoodporna MENSOR Waga ze stali nierdzewnej WM60P1 30X40N

udźwig: 60.000 kg
działka: 5/20g
legalizacja: nie
Cena: 1999.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna do 200g z dokładnością 0,001g AXIS ATZ220 220g/0,001g ZABUDOWA - cena z legalizacją

udźwig: 0.220 kg
działka: 0,001g
legalizacja: tak
Cena: 2249.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa Etykietująca DIBAL M-525T 6/15kg - 2/5g (szalka 35,5 x 26cm, 5000 kodów, wysięgnik, Ethernet, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny LCD, waga systemowa)

udźwig: 6.000 kg
działka: 2g
legalizacja: tak
Cena: 4199.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty