WYSZUKIWANIE

_________________
WAGI WARSZAWA 
Biuro handlowe

KONTAKT
Wagi.Warszawa.pl
ul. Bukowiecka 92, lok. 62, IIp.
03-893 Warszawa

biuro czynne pn.-pt. 9:00-17:00
22-2166177
791987266

Wagi Medyczne SECA

Tanie Sklepy Internetowe - gotowe sklepy internetowe i na abonament

Budowlany Sklep . Warszawa . pl
Materiały budowlane sep internetow

 

Wagi elektroniczne dozujące

Waga elektroniczna dozująca Radwag WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm:

udźwig: 30.000 kg działka: 10g legalizacja: tak
WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm
WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm Radwag

Waga wielofunkcyjna WPW jest produkowana w wersji standardowej ogólnego przeznaczenia oraz wersjach rozszerzonych jako:

 • Waga licząca oznaczona WPW/L
 • Waga etykietująca oznaczona WPW/E
 • Waga dozująca oznaczona WPW/D
 • Waga recepturująca oznaczona WPW/R
Wszystkie wagi występują w tych samych typoszeregach, natomiast różnice występują w zakresie realizowanej funkcjonalności, przy czym wersje rozszerzone zawierają w sobie funkcjonalność wersji standardowej.

Opisy funkcjonalności dla poszczególnych wersji wagi:
 
Wersja standardowa WPW:
 
Waga wielofunkcyjna WPW składa się z miernika PUE C41H z podświetlanym wyświetlaczem LCD i jednoczujnikowej stalowej platformy wagowej. Waga wielofunkcyjna WPW występuje w zakresie obciążeń maksymalnych od 6 kg do 300 kg przy dokładności odczytu od 2g do 100g z zastosowaniem platform od F1 (300×300mm) do C3 (500×700mm). 

Waga wielofunkcyjna WPW jest wykonywana w dwóch wariantach:
 • waga wielofunkcyjna jednozakresowa (np: WPW 6 F1/K),
 • waga wielofunkcyjna dwuzakresowa (np: WPW 3/6 F1/K).
Długość przewodu pomiędzy platformą a miernikiem w wykonaniu K (na kablu) wynosi:
- dla platform F1 długość kabla 1m,
- dla platform C2 i C3 długość kabla 2,5 m.
 
Waga dwuzakresowa może być wykonana za dodatkową opłatą.
 
Zastosowany miernik wagowy może współpracować z programem komputerowym EDYTOR WPW" oraz "EDYTOR ETYKIET". Komunikacja programu komputerowego z miernikiem PUE C41H może odbywać się poprzez interfejsy: RS 232, RS 485 (z prędkością od 2400 do 115200 bit/s) lub ETHERNET.

Funkcje wagi:
 • współpraca z jedną platformą wagową
 • inne jednostki ważenia [kg, lb, oz, ct, N, g]
 • definiowalne poziomy dostępu
 • bieżąca aktualizacja danych statystycznych
 • możliwość zapisu 60 000 rekordów z ważeń
 • możliwość filtrowania wyników ważeń oraz raportów z ważeń
 • dowolna konfiguracja trybów działania diod
 • możliwość tworzenia dowolnego tekstu dla potrzeb wydruku
 • zaimplementowane wzory wydruków z ważeń oraz raportów
 • baza tar
 • tara ręczna lub automatyczna
 • automatyczne wyłączanie wagi
Waga może współpracować z:
 • programem EDYTOR WPW;
 • drukarkami paragonów i etykiet;
 • programem EDYTOR ETYKIET;
 • zewnętrznymi przyciskami PRINT-TARA-ZERO;
 • pulpitem sterowniczym: 3wejścia/ 3wyjścia;
 • skanerem kodów kreskowych;
 • czytnikiem kart transponderowych;
 • dodatkowymi modułami (jako wyposażeniem opcjonalnym) PUE C41H:
               - modułami analogowymi serii AN,
               - modułem dodatkowych przekaźników,
               - modułem dodatkowych WE/WY,
               - modułem RS485,
               - modułem ETHERNET.
Wersja licząca WPW/L:
 
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system liczący przeznaczony do liczenia detali o jednakowych masach, który w połączeniu z drukarkami etykiet umożliwia wydruk etykiet w celu oznaczania towarów ważonych. Dzięki rozszerzeniu urządzenia o dodatkowy moduł wagowy (opcja) istnieje możliwość współpracy wagi z dodatkową platformą wagową. Pozwala to na wyznaczanie masy pojedynczego detalu na wadze głównej o największej dokładności ważenia.
 
Wersja etykietująca WPW/E:
 
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system etykietujący służący do drukowania etykiet w celu oznaczania towarów ważonych np. w procesie pakowania. 
Program wagowy zaimplementowany w mierniku pozwala na generowanie:
- etykiet standardowych do oklejania pojedynczych towarów,
- etykiet zbiorczych do oklejania pojemników zbiorczych
- etykiet zbiorczych ze zbiorczych na kontenery zawierające pojemniki zbiorcze.
Dedykowane drukarki etykiet Citizen zwiększają funkcjonalność wagi i stanowią wyposażenie dodatkowe.

Funkcjonalność oprogramowania w wadze etykietującej:
 • wyzwalanie druku etykiety zbiorczej (oraz zbiorczej ze zbiorczych) na trzy sposoby: ręcznie, stanem liczników etykiet, zadaną wartością masy asortymentu;
 • funkcja wagi kontrolnej (kontrola wyniku ważenia +/-);
 • identyfikacja towarów przy wykorzystaniu kodu EAN-13 oraz EAN-128;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, surowców, kontrahentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja dozująca WPW/D:
 
Waga dozująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK:
 • korzystanie z jednego z trzech trybów dozowania: pracy ręcznej, automatycznej lub dozowania na "-",
 • możliwość ustawienia zwłoki czasowej pomiędzy przełączaniem progów doważania,
 • deklaracja zwłoki czasowej zakończenia procesu
 • możliwość dostosowania działania WYJŚĆ (ustawienie jednego z trzech trybów działania) do działania urządzeń dozujących posiadanych przez użytkownika,
 • możliwość wstrzymania i / lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania,
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU, ZEZWOLENIE STARTU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku,
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK, MAX, STABILNY, PRÓG 1, PRÓG 2, ZSYP,
 • możliwość wydruku raportu z ważeń- raport może być filtrowany wg.: daty początkowej, daty końcowej, kodu operatora, kodu asortymentu, typu ważenia, numeru platformy wagowej, numeru serii,
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja recepturująca WPW/R:
 
Waga recepturująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK/ RECEPTURY:
 • możliwość przeskalowania mas wchodzących w skład receptury (mnożnik masy receptury);
 • możliwość ustawienia trybu tarowania mas poszczególnych składników podczas procesu dozowania / recepturowania;
 • możliwość ustawienia sposobu zatwierdzenia masy składnika po naważeniu (ręczne lub automatyczne);
 • możliwość deklaracji liczby cykli procesu dla danej receptury;
 • możliwość wstrzymania i/lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania/recepturowania;
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku;
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK., MAX, STABILNY, ZSYP P1, ZSYP P2, PRACA;
 • możliwość wydruku raportów z procesu dozowania / recepturowania;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.
Program wagowy posiada standardowy wzór wydruku raportu z receptur, w którego skład wchodzą następujące dane:  data i czas raportu, nazwa operatora, nazwa receptury, kod receptury, masa receptury, status receptury, nazwa asortymentu, kod asortymentu, masa asortymentu, nastawa asortymentu, odchyłka asortymentu.

Funkcje wagi:

 • DOZOWANIE - Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem. W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
 • ETYKIETOWANIE - Oznaczanie wyrobów poprzez odpowiednie znaki lub symbole umożliwia ich szybką i pewną identyfikację. Waga zazwyczaj przekazuje do drukarki etykiet (urządzenie zewnętrzne) informacje o masie produktu lub jego ilości. Ta wartość jest następnie drukowana wraz z innymi informacjami takimi jak kody kreskowe, grafika, skład, dane adresowe itp. W skali laboratoryjnej etykietowanie odbywa się w trybie półautomatycznym, w skali przemysłowej odbywa się to w cyklu automatycznym (tzw. wagi dynamiczne).
 • KONTROLA PLUS/MINUS - Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnego <LO> oraz górnego <HI>. Przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia w postaci tzw. bargrafu.
 • ODCHYŁKI PROCENTOWE - Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
 • SUMOWANIE WAŻEŃ - Funkcja realizuje proces dodawania kolejnych mas do wcześniej już zważonych. Poprzez to można określić skład masowy mieszaniny, która może się składać z dowolnej ilości składników o różnych konsystencjach. Ograniczeniem dla takiego procesu jest wartość obciążenia maksymalnego wagi.
 • LICZENIE SZTUK - Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
  W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
  Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
 • WEWNĘTRZNY AKUMULATOR
 • ZATRZASK MAKSYMALNEGO WSKAZANIA - Funkcja rejestrująca największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia. W skali makro jest stosowana np. w wagach medycznych do ,,zamrożenia” wyniku ważenia pacjenta. W skali mikro może być stosowana w różnych procesach i aplikacjach.
 • RECEPTURY - Funkcja wspomagająca proces sporządzania mieszanin w skład których wchodzą różne składniki. Zazwyczaj wykorzystuje bazę składników jaką posiada waga. Ideą tej funkcji jest kontrolowane naważenie każdego składnika z określona tolerancją. Funkcja posiada szereg własnych wewnętrznych ustawień. W zaawansowanych technologicznie wagach jest wspierana poprzez wskaźniki i barografy.
 • POMIAR W NEWTONACH - Funkcja przedstawia pomiar masy jako wartość wyrażoną niutonach, może to mieć zastosowanie dla procesów w których określa się siłę zgniatającą próbkę lub powodująca jej zerwanie.
 • STATYSTYKI - Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
 • DOWAŻANIE - Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne). W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
 • WAŻENIE ZWIERZĄT - Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.

DANE TECHNICZNE:

Obciążenie maksymalne [Max] 30 kg
Dokładność odczytu [d] 10 g
Zakres tary - 30 kg
Wymiar szalki 300×300 mm
Adiustacja zewnętrzna 
Temperatura pracy -10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji 
Stopień ochrony IP 65 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik 
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator 
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 9 godzin (zasilanie buforowe) 
Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) 
Interfejs RS 232, RS 485 
Masa netto/brutto 8 / 9,5 kg
Wymiary opakowania 570×390×170 mm
Klasa dokładności OIML III 

Dokumentacja techniczna:


Produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, objęte gwarancją producenta

Czas realizacji: -7 dni
Cena netto: 2088.21 zł
Cena brutto:
 2568.00 zł

Zamawiam :
szt.

zamówienie z obowiązkiem zapłaty
Waga: 99 kg


Zamów: Radwag WPW 30F1/K 30kg/10g, szalka 300 x 300mm
Więcej produktów w tej kategorii : Wagi elektroniczne dozujące

Produkty pokrewne

KOSZYK

Ilość towarów: 0
Na kwotę: 0 zł

Waga sklepowa elektroniczna z legalizacją SATIS ST22W6 (3/6kg, działka 1/2g), szalka 220x310mm, zasilanie akumulatorowe, liczenie sztuk

udźwig: 6.000 kg
działka: 2g
legalizacja: tak
Cena: 729.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa Wodoodporna z Legalizacją OHAUS Valor 2000 V22PWE6T, 6kg/1g, IP68 - Elektroniczna waga techniczna wodoodporna

udźwig: 6.000 kg
działka: 1g
legalizacja: nie
Cena: 1206.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa do zabudowy w boksie kasowym DIBAL VEGA 2 + kosz montażowy 6/15kg - 2/5g (szalka stal nierdzewna 33,3 x 25,3cm, wysięgnik, podwójny podświetlany wyświetlacz LCD, RS232)

udźwig: 6.000 kg
działka: 2g
legalizacja: tak
Cena: 1539.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga laboratoryjna bez legalizacji SATIS BS1500A Laboratory 1500g/0,05g szalka 125x145mm (RS232)

udźwig: 1.500 kg
działka: 0,05g
legalizacja: nie
Cena: 629.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Odważnik kalibracyjny OIML E2 Radwag OIML E2 - odważnik płytkowy wzorcowy laboratoryjny 2mg

udźwig: 0.000 kg
działka: 0,002g
legalizacja: nie
Cena: 197.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa Najwyższej Jakości OHAUS AVIATOR 5000 A51PH12L (szalka 240x337mm) najwyższa szwajcarska technologia - najniższa cena - elektroniczna waga do handlu

udźwig: 12.000 kg
działka: 2g
legalizacja: tak
Cena: 1274.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Elektroniczna waga z platformą 30x40cm MENSOR WM60P1 30X40S(nw) platforma 30x40cm - elektroniczna waga magazynowa polskiej produkcji

udźwig: 60.000 kg
działka: 5/20g
legalizacja: nie
Cena: 1389.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa z funkcją przeliczania na walutę EURO DIGI DS-782BR RS (6/15kg, działka: 2/5g) waga elektroniczna z 14 klawiszami szybkiego dostępu i 99 PLU

udźwig: 6.000 kg
działka: 2g
legalizacja: tak
Cena: 879.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa Elektroniczna CAS PDS-S 15 MGL 3300HSi PS/2 zestaw waga + skaner, 15kg/5g szalka 295x295mm, RS232, wyświetlacz LCD podwietlany, w obudowie ze stali nierdzewnej, obrotowy, z regulacją wysokoci

udźwig: 15.000 kg
działka: 5g
legalizacja: tak
Cena: 2999.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga z sygnalizacją dźwiękową progów wagowych DIBAL PVC50-60/1 (szalka 42x52cm) Elektroniczna waga platformowa do 60kg z legalizacją i akumulatorem

udźwig: 60.000 kg
działka: 20g
legalizacja: tak
Cena: 1169.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Odważnik kalibracyjny OIML E2 KERN OIML E2, 2g - odważnik z polerowanej stali nierdzewnej (tolerancja 0,04mg)

udźwig: 0.002 kg
działka: 2g
legalizacja: nie
Cena: 369.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Elektroniczna Waga Sklepowa z Legalizacją OHAUS OHAUS Defender 3000 Stainless Steel D32XW30VR-M platforma 355x305mm - waga platformowa nierdzewna z legalizacją

udźwig: 30.000 kg
działka: 10g
legalizacja: tak
Cena: 2449.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Elektroniczna AXIS AXIS AXIS ATA1200 (1200g/0,01g) elektroniczna waga laboratoryjna, legalizacja dodatkowo płatna, autokalibracja

udźwig: 1.200 kg
działka: 0,01g
legalizacja: tak
Cena: 1899.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga z sygnalizacją dźwiękową progów wagowych CAS SW-II SR15 (15kg, działka 2g/5g) tania elektroniczna waga sklepowa, szalka 187x226mm

udźwig: 15.000 kg
działka: 2g/5g
legalizacja: tak
Cena: 629.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa Wodoodporna z Legalizacją OHAUS Valor 2000 V22PWE3T, 3kg/0,5g, IP68 - Elektroniczna waga techniczna wodoodporna

udźwig: 3.000 kg
działka: 0,5g
legalizacja: nie
Cena: 1206.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Sklepowa z funkcją przeliczania na walutę EURO DIGI DS-781BR RS BK (6/15kg, działka: 2/5g) bez wysięgnika, szalka 32 x 24,5cm - Waga na targowiska i placówki handlowe

udźwig: 6.000 kg
działka: 2g
legalizacja: tak
Cena: 819.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga sklepowa do 15kg z legalizacją DIBAL T-SCALE AHW 6/15kg, działka: 2/5g, szalka 30 x 23cm, pojedynczy wyświetlacz, akumulator, liczenie sztuk, programowanie limitów

udźwig: 15.000 kg
działka: 2/5g
legalizacja: tak
Cena: 899.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga hakowa wodoodporna AWO Elektroniczna waga zawieszana hakowa AWO 0.6H 60kg/20g wodoodporna - pilot dodatkowo płatny

udźwig: 60.000 kg
działka: 20g
legalizacja: tak
Cena: 1722.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Zaopatrzenie lekarskie CHARDER Elektroniczna waga medyczna podłogowa Charder MS4202L (klasy III, legalizowana), funkcja BMI

udźwig: 200.000 kg
działka: 50/100g
legalizacja: tak
Cena: 699.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna do 200g z dokładnością 0,001g AXIS ATZ220 220g/0,001g ZABUDOWA - cena bez legalizacji

udźwig: 0.220 kg
działka: 0,001g
legalizacja: nie
Cena: 2200.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga elektroniczna SATIS ACS-Z-6 Weighing Scale 6kg/1g szalka 230x340mm, liczenie sztuk, akumulator

udźwig: 6.000 kg
działka: 1g
legalizacja: nie
Cena: 499.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Waga Elektroniczna Platformowa 1200x1200mm SATIS C-STS1212 2000kg/1000g, platforma 120x120cm

udźwig: 2000.000 kg
działka: 1000g
legalizacja: tak
Cena: 2899.00 zł zamówienie z obowiązkiem zapłaty